ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Workshop SE 201 Ep.2-3 หัวข้อ How to develop a sustainable and effective plan to support social enterprises?

Workshop SE 201 Ep.2-3 หัวข้อ How to develop a sustainable and effective plan to support social enterprises?
ชื่อกิจกรรม :
Workshop SE 201 Ep.2-3 หัวข้อ How to develop a sustainable and effective plan to support social enterprises?
วันที่ :
23/03/2017
สถานที่ :
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคาร B ห้องประชุม 701
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

Workshopนี้ให้ความรู้อะไร ?

  • ถ้าบริษัทอยากจะลงทุนหรือสนับสนุน SE ต้องเริ่มต้นอย่างไร
  • การคัดเลือก SE ที่ดี และน่าเชื่อถือต้องดูจากตัวชี้วัดอะไรบ้าง
  • การลงทุนหรือสนับสนุน SE เป็นการเพิ่มงานหรือภาระผูกพันธ์กับบริษัทหรือไม่
  • หากบริษัทจะลงทุนสร้าง SE เอง หรือเลือกลงทุนใน SE ที่มีอยู่แล้ว แบบไหนดีกว่ากัน และเพราะอะไร
ผู้เข้าชม  1101