ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Workshop SE 201 Ep.4 หัวข้อ : How to report your impacts as a result of supporting social enterprises?

Workshop SE 201 Ep.4 หัวข้อ : How to report your impacts as a result of supporting social enterprises?
ชื่อกิจกรรม :
Workshop SE 201 Ep.4 หัวข้อ : How to report your impacts as a result of supporting social enterprises?
วันที่ :
30/03/2017
สถานที่ :
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคาร B ห้องประชุม 701
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

หัวข้อในการ Workshop

1.การสนับสนุนหรือลงทุนใน SE สามารถเขียนเป็น report ในรายงานความยั่งยืนได้หรือไม่

2.ปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจเพื่อสังคมแค่ไหน

ผู้เข้าชม  1091