ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Workshop SE 101 Ep.1 หัวข้อ Introduction to Social Innovation/Social enterprise

Workshop SE 101 Ep.1 หัวข้อ Introduction to Social Innovation/Social enterprise
ชื่อกิจกรรม :
Workshop SE 101 Ep.1 หัวข้อ Introduction to Social Innovation/Social enterprise
วันที่ :
14/05/2017
สถานที่ :
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคาร B ห้องประชุม 702 - 703
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

เป็นบทนำเพื่อให้ผู้ที่สนใจรู้จักและเข้าใจความหมายของคำว่า วิสาหกิจเพื่อสังคม อย่างแท้จริง เข้าใจความแตกต่างของ SE กับ CSR และ Startup และรู้จักระบบนิเวศ (ecosystem)  ของวงการวิสาหกิจเพื่อสังคมว่ามีใคร หรือองค์กรใดที่เกี่ยวข้องบ้าง

ผู้เข้าชม  1186