ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝึกทักษะการอ่านหนังสือเสียง ครั้งที่ 2 ในโครงการ Smile Voice "เสียงสร้างสุข"

ฝึกทักษะการอ่านหนังสือเสียง ครั้งที่ 2 ในโครงการ Smile Voice
ชื่อกิจกรรม :
ฝึกทักษะการอ่านหนังสือเสียง ครั้งที่ 2 ในโครงการ Smile Voice "เสียงสร้างสุข"
วันที่ :
20/04/2017
สถานที่ :
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคาร B ห้องประชุม 601 - 602
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
-
รายละเอียดกิจกรรม :

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านสมัครฝึกอบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียง ครั้งที่ 2 ในโครงการ Smile Voice "เสียงสร้างสุข" เพื่อร่วมกันอ่านหนังสือให้คนตาบอดได้ฟัง

ผู้เข้าชม  1447