บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ก้าวสู่ Eco Campus / Green Style

มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ก้าวสู่ Eco Campus / Green Style
ชื่อกิจกรรม :
มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ก้าวสู่ Eco Campus / Green Style
วันที่ :
29/03/2017
สถานที่ :
มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
ตำบล/แขวง :
ลุ่มสุ่ม
อำเภอ/เขต :
ไทรโยค
จังหวัด :
กาญจนบุรี
รายละเอียดกิจกรรม :

        วิทยาเขตเรามีของดีอยู่แล้ว แต่อยู่ที่ว่าเราจะดูแลรักษาได้ดีขนาดไหน คำกล่าวสั้นๆ ของท่าน ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมแนวทางการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้บุคลากรและนักศึกษาในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อก้าวสู่ Eco Campus และความเป็น Mahidol The First Rank UI Green of Thailand

        เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ทีมงานกรีน สไตล์ (Green Style) ได้ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แนวทางการปฏิบัติสำนักงานสีเขียว ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งของการทำงานในทุกๆ เรื่อง เมื่อผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจในเรื่องที่ทำหรือเรื่องที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน ย่อมลงมือปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจแล้ว ความตระหนักในสิ่งที่ทำจะก่อเกิดตามมาให้เราทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ รักในสิ่งที่ทำ และทำอย่างเต็มใจไม่ใช่การบังคับ

        มหาวิทยาลัยนั้นก็เปรียบเหมือนบ้านหลังที่สอง ไม่มีใครอยากให้บ้านของตนเองสกปรก ไม่น่าอยู่ ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แค่เริ่มต้นจากตัวเอง ค่อยๆ ทำไปทีละนิดจนติดเป็นนิสัย เราชื่อว่าจากหนึ่งคน สองคน  จะกลายเป็นพลังของคนกลุ่มใหญ่ในมหาวิทยาลัยที่ทำให้บ้านของตนเองน่าอยู่ขึ้น เมื่อถึง ณ วันนั้น เราจะสามารถพูดได้เต็มปากว่า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีของเรามีของดีมากมายเลยนะ และพวกเราก็ดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้ได้ดี  และจะทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ อีกด้วย

ผู้เข้าชม  1128