ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Workshop SE 101 Ep.2 หัวข้อ Market Research & Marketing Strategies

Workshop SE 101 Ep.2 หัวข้อ Market Research & Marketing Strategies
ชื่อกิจกรรม :
Workshop SE 101 Ep.2 หัวข้อ Market Research & Marketing Strategies
วันที่ :
21/05/2017
สถานที่ :
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคาร B
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

Chapter 2 : Market Research & Marketing Strategies

( เรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือในการเข้าใจกลุ่มลูกค้าของท่าน การสร้างความตระหนักแก่ลูกค้าของท่านว่าวิสาหกิจที่ท่านประกอบนั้นส่งผลต่อการแก้ปัญหาสังคม ที่จะนำไปสู่การเพิ่มคุณค่าของวิสาหกิจของท่านจากมุมมองของลูกค้า )

SE101 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) และระบบนิเวศขององค์กรเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์คือบ่มเพาะและเตรียมความรู้เบื้องต้นอย่างครอบคลุมในด้านธุรกิจเพื่อสังคมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปที่สนใจในธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น 10 ครั้ง

หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ link ด้านล่างนี้เลยนะคะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO4t7XXxhJ5ZADFdC7GeswPl3hxRgapHTBKvBfyg6ovHwIJw/viewform

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/0B42y2KMUt96RUFFVR1l2SWxzUFU/view

มาเริ่มต้นสร้างวิสาหกิจเพื่อสังคมไปด้วยกันนะคะ แล้วเจอกันค่ะทุกคน

 

ผู้เข้าชม  1094