ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Workshop SE 101 Ep.3 หัวข้อ Basic law for Social Entrepreneurs

Workshop SE 101 Ep.3 หัวข้อ Basic law for Social Entrepreneurs
ชื่อกิจกรรม :
Workshop SE 101 Ep.3 หัวข้อ Basic law for Social Entrepreneurs
วันที่ :
18/06/2017
สถานที่ :
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคาร B
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

Chapter 3 :Basic Law for Social Entrepreneurs (การทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด ล้วนแล้วแต่ต้องมีส่วนของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งสิ้น เช่น การจัดตั้งบริษัทการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญำ การมีความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้นจะทำให้ท่านสามารถเริ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างจริงจังได้ )

SE101 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) และระบบนิเวศขององค์กรเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์คือบ่มเพาะและเตรียมความรู้เบื้องต้นอย่างครอบคลุมในด้านธุรกิจเพื่อสังคมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปที่สนใจในธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น 10 ครั้ง

หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ link ด้านล่างนี้เลยนะคะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO4t7XXxhJ5ZADFdC7GeswPl3hxRgapHTBKvBfyg6ovHwIJw/viewform

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/0B42y2KMUt96RUFFVR1l2SWxzUFU/view

มาเริ่มต้นสร้างวิสาหกิจเพื่อสังคมไปด้วยกันนะคะ แล้วเจอกันค่ะทุกคน

ผู้เข้าชม  1177