บริษัท ยูเรกาดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ปรับปรุงและให้ความรู้กระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักร 4.0

ปรับปรุงและให้ความรู้กระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักร 4.0
ชื่อกิจกรรม :
ปรับปรุงและให้ความรู้กระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักร 4.0
วันที่ :
01/02/2017 - 29/06/2017
สถานที่ :
สหกรณ์ลำไยสีทอง
ตำบล/แขวง :
มะเขือแจ้
อำเภอ/เขต :
เมืองลำพูน
จังหวัด :
ลำพูน
รายละเอียดกิจกรรม :

บริษัทยูเรกา เป็นบริษัทที่ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือตามที่ลูกค้าต้องการ ได้พบว่าชุมชนมีปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตแปรรูปลำไยสีทองเรื่องการแกะคว้านเมล็ดลำไยที่สูง และไม่สามารถหาแรงงานได้เนื่องจากสินค้าเกษตรเป็นสินค้าตามฤดูกาลและราคาไม่แน่นอน บริษัทจึงช่วยออกแบบเครื่องคว้านแกะเมล็ดลำไยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้เกษตรกร ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีและสามารถลดต้นทุนการผลิตด้านค่าแรงได้ไม่น้อยกว่า 50% คิดเป็นเงินที่ลดได้ต่อตันลำไย 2,000 บาท

ผู้เข้าชม  1941