ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร การดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” สำหรับพนักงานและผู้สนใจ

หลักสูตร การดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” สำหรับพนักงานและผู้สนใจ
ชื่อกิจกรรม :
หลักสูตร การดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” สำหรับพนักงานและผู้สนใจ
วันที่ :
22/08/2016
สถานที่ :
ธนาคารกสิกรไทย
ตำบล/แขวง :
ราษฎร์บูรณะ
อำเภอ/เขต :
ราษฎร์บูรณะ
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

คุณธันม์ทวิน คู่เรืองตระกูล ผู้บริหารงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (พท.) และคุณรัตนา ภัทรธนากานต์ ผู้บริหารงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ (สอ.) เปิดเผยว่าได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร e-Learning ใหม่ หลักสูตร "การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม

ผู้เข้าชม  2326