พีโอนี ดิเวลลอพเมนท์จำกัด

ส่งมอบเครื่อง IWalk แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์ จำนวน 10 เครื่อง

ส่งมอบเครื่อง IWalk แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์ จำนวน 10 เครื่อง
ชื่อกิจกรรม :
ส่งมอบเครื่อง IWalk แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์ จำนวน 10 เครื่อง
วันที่ :
27/06/2017
สถานที่ :
ทำเนียบรัฐบาล
ตำบล/แขวง :
ดุสิต
อำเภอ/เขต :
ดุสิต
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
ผู้เข้าชม  1808