ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญอบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียง ครั้งที่ 4

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญอบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียง ครั้งที่ 4
ชื่อกิจกรรม :
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญอบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียง ครั้งที่ 4
วันที่ :
12/10/2017
สถานที่ :
อาคารตลาดหลักทรัพย์ อาคาร B ห้อง 603
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ >>  https://goo.gl/forms/Fjx0BcnuxhtRg0A82 <<

ผู้เข้าชม  1347