ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งาน SET เยาวชนดนตรีรอบชิงชนะเลิศ

งาน SET เยาวชนดนตรีรอบชิงชนะเลิศ
ชื่อกิจกรรม :
งาน SET เยาวชนดนตรีรอบชิงชนะเลิศ
วันที่ :
17/12/2017
สถานที่ :
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล ศาลายา
ตำบล/แขวง :
ศาลายา
อำเภอ/เขต :
พุทธมณฑล
จังหวัด :
นครปฐม
รายละเอียดกิจกรรม :

“การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560” เป็นการจัดประกวดดนตรีโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และด้วยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาดนตรีในประเทศไทย จึงให้ความสนับสนุนและร่วมจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อว่า การประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย

         นับเป็นเวลา 13 ปีแล้ว ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นถึงความสำคัญของการจัดประกวดเยาวชนดนตรี ซึ่งเป็นเวทีที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในการส่งเสริมให้มีการแสดงออกอย่าง สร้างสรรค์ รวมถึงช่วยให้เยาวชนได้ฝึกการใช้สมาธิในการคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านับเป็นการส่งเสริมการใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าอันเป็นการดีที่ทำให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข ยิ่งไปกว่านั้นเยาวชนยังได้พัฒนา ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการดำเนินชีวิต จึงนับว่ามีส่วนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมของไทยได้เป็นอย่างดี

         ด้วยเอกลักษณ์ของการประกวด SET เยาวชนดนตรีเเห่งประเทศไทย ที่เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิด ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า รวมทั้งการขับร้อง โดยไม่จำกัดแนวเพลงในการประกวด จึงถือได้ว่า การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย เป็นการประกวดดนตรีที่เปิดกว้างที่สุด โดยมี หลักการตัดสินที่มุ่งเน้นความไพเราะเเละความสามารถในการเเสดงออกซึ่งศิลปะการเล่นดนตรีของผู้ประกวดเป็นสำคัญ

เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกวด

         เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิด ยกเว้นเครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้า
         เครื่องดนตรีไทย ทุกประเภท เช่น แคน โปงลาง ขลุ่ย ระนาด ฆ้องวง ซอ ปี่ กระจับปี่ จะเข้ ขิม และขับร้อง
         เครื่องดนตรีสากล  ทุกประเภท เช่น ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล กีต้าร์ เปียโน ฟลุต คลาริเนต แซกโซโฟน ทรัมเป็ต และขับร้อง
         เครื่องดนตรีของโลก  เครื่องดนตรีที่มีแหล่งกำเนิดเสียงจากธรรมชาติ (Acoustic Sound) เช่น เครื่องดนตรีของประเทศจีน อินเดีย พม่า มอญ เขมร และลาว

ผู้เข้าชม  1044