บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

ทีมงาน บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เข้าอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) ที่จัดขึ้นโดย NSTDA Academy 2560

ทีมงาน บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เข้าอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) ที่จัดขึ้นโดย NSTDA Academy 2560
ชื่อกิจกรรม :
ทีมงาน บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เข้าอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) ที่จัดขึ้นโดย NSTDA Academy 2560
วันที่ :
08/11/2017 - 10/11/2017
สถานที่ :
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
ตำบล/แขวง :
มักกะสัน
อำเภอ/เขต :
ราชเทวี
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

ทีมงาน บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้เข้าอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) ที่จัดขึ้นโดย NSTDA Academy ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) เพื่อเจาะลึกถึงผลกระทบในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งแสดงออกมาเป็นตัวเลขบอกปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2eq) จากทุกกระบวนการตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการกำจัดซาก ซึ่งแสดงถึงความใส่ใจของผู้ผลิตสินค้าที่มีต่อการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การพัฒนาสินค้าให้ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้นั่นเอง

ผู้เข้าชม  998