บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ รักษ์โลกด้วยตัวเลข

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ รักษ์โลกด้วยตัวเลข
ชื่อกิจกรรม :
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ รักษ์โลกด้วยตัวเลข
วันที่ :
08/11/2017 - 10/11/2017
สถานที่ :
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
ตำบล/แขวง :
มักกะสัน
อำเภอ/เขต :
ราชเทวี
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

ถือถุงผ้าลดโลกร้อน พกกล่องข้าวลดโลกร้อน ใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ลดโลกร้อน ใช้กล่องข้าวชานอ้อยลดโลกร้อน สินค้าจำนวนมากในปัจจุบันถูกออกแบบมาเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ช่วยลดโลกร้อน แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้าตัวไหนลดโลกร้อนได้ดีกว่ากัน สิ่งที่สะท้อนได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมก็คือ ตัวเลข กล่าวคือ ตัวเลขบอกปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นั่นเอง


ในวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560 ทีมงานกรีน สไตล์ ได้เข้าอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ที่จัดขึ้นโดย NSTDA Academy ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ หลักสูตรต่อเนื่องจากการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) เพื่อเจาะลึกถึงผลกระทบในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งแสดงออกมาเป็นตัวเลขบอกปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากทุกกระบวนการตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการกำจัดซาก ซึ่งแสดงถึงความใส่ใจของผู้ผลิตสินค้าที่มีต่อการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การพัฒนาสินค้าให้ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในที่สุด

ผู้เข้าชม  623