บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

นำสินประกันภัย นำสุขปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก กรีน สไตล์

นำสินประกันภัย นำสุขปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก กรีน สไตล์
ชื่อกิจกรรม :
นำสินประกันภัย นำสุขปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก กรีน สไตล์
วันที่ :
25/12/2017
สถานที่ :
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำบล/แขวง :
บางซื่อ
อำเภอ/เขต :
บางซื่อ
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมส่งความสุขในโอกาสอันเป็นมงคลเปิดรับศักราชใหม่ 2561 และฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 ของการดำเนินธุรกิจในเดือนมีนาคม 2561 ด้วยผลิตภัณฑ์จากเรา เพื่อมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรธุรกิจ โดยจัดเป็นชุดของขวัญที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์ด้วยการนำวัสดุจากธรรมชาติ อาทิ ใบบัว ใบไผ่ ใยปอและใบสับปะรด รวมทั้งวัสดุแปรรูปจากฟางข้าว มาประดิษฐ์ประดอยเป็นผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องเขียนและของใช้จากงานฝีมือของชาวบ้านในชนบทไทย

 

สำหรับชุดของขวัญปีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้นภายใต้แนวความคิด “70 ปี นำสินประกันภัย นำความยั่งยืนสู่สังคม” เพื่อให้ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรธุรกิจได้มีส่วนร่วมผูกมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกัน อีกทั้งยังมีส่วนในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนต่างๆ  โดยชุดของขวัญที่ผลิตทั้งหมดสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกได้รวมทั้งสิ้น 80.67 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ยืนต้นทั่วไปได้ 8.963 ต้น/ปี ซึ่งตามปกติต้นไม้ 1 ต้นสามารถรองรับความต้องการใช้ออกซิเจนของมนุษย์ได้ 2 คน/ปี เป็นผลดีต่อทั้งมนุษย์และโลกของเรา

ผู้เข้าชม  1157