ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET Socialimpact Roundtable

SET Socialimpact Roundtable
ชื่อกิจกรรม :
SET Socialimpact Roundtable
วันที่ :
30/01/2018
สถานที่ :
ห้อง 505 ชั้น 5 อาคาร A ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :
ผู้เข้าชม  1450