ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ประจำปี 2560

“SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ประจำปี 2560
ชื่อกิจกรรม :
“SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ประจำปี 2560
วันที่ :
20/03/2018
สถานที่ :
หอประชุม ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำบล/แขวง :
ลำผักชี
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 7 องค์กรเพื่อสังคม สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย มูลนิธิดวงประทีป และมูลนิธิวิมุตตยาลัย จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ บุคคลและองค์กรผู้ทำความดี ในโครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม Partnership for the Betterment” ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อเกื้อกูลประโยชน์ต่อสังคมใน 7 สาขา รวม 9 รางวัล ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-15.00 น. ณ หอประชุม ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คลิกลงทะเบียนที่นี่ 

ผู้เข้าชม  1880