ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธรรมะในเมือง ครั้งที่ 2/2561

ธรรมะในเมือง ครั้งที่ 2/2561
ชื่อกิจกรรม :
ธรรมะในเมือง ครั้งที่ 2/2561
วันที่ :
19/08/2018
สถานที่ :
อาคารบันเทิง สวนลุมพินี
ตำบล/แขวง :
ลุมพินี
อำเภอ/เขต :
ปทุมวัน
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

ผู้เข้าชม  1054