ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET Social Impact Gym ครั้งพิเศษ "Best Practice Supply Chain"

SET Social Impact Gym ครั้งพิเศษ
ชื่อกิจกรรม :
SET Social Impact Gym ครั้งพิเศษ "Best Practice Supply Chain"
วันที่ :
30/08/2018
สถานที่ :
หอประชุมศุกรีย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

บริหารจัดการ Supply Chain อย่างไรให้ตอบโจทย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัด SET Social Impact Gym ครั้งพิเศษ 

"Best Practice Supply Chain"

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจเพื่อสังคม ในการบริหารจัดการ Supply Chain ระบบการทำงาน การเชื่อมต่อแผนกต่างๆ ตั้งแต่เริ่มวัตถุดิบ จนสิ้นสุดกระบวนการถึงมือลูกค้า เช่น การจัดซื้อ การผลิต จัดจำหน่าย สต๊อกสินค้า ขนส่ง เป็นต้น โดยคำนึงถึงคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า โดยเน้นการทำงานจริง การแปลงโจทย์เชิงเทคนิคตามความหลากหลายของสินค้า และบริการ

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Logistics Management 

คุณธีระพงษ์ ลิ้มป์ประเสริฐ   กรรมการผู้จัดการ   บริษัท ลาสไมล์ ไดเร็ค จำกัด
คุณยุวบูรณ์ ขำวังยาง          กรรมการ                บริษัท ลาสไมล์ ไดเร็ค จำกัด

พฤหัสที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00- 15.00 น. 
ณ หอประชุมศุกรีย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้เข้าชม  1026