ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET Social Impact Gym 2018 : Six Pack Day

SET Social Impact Gym 2018 : Six Pack Day
ชื่อกิจกรรม :
SET Social Impact Gym 2018 : Six Pack Day
วันที่ :
27/09/2018
สถานที่ :
หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :
ผู้เข้าชม  1270