ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET Social Impact Extra Gym : Inside the Design

SET Social Impact Extra Gym : Inside the Design
ชื่อกิจกรรม :
SET Social Impact Extra Gym : Inside the Design
วันที่ :
04/10/2018
สถานที่ :
ห้อง 601-602 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

รับฟังศาสตร์และศิลปะ ด้านกราฟิกดีไซน์ ที่ถ่ายทอดตัวตน อัตลักษณ์ และความพอดี ของความเป็นไทย
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกแบบสินค้า ประสานแนวคิดความยั่งยืนในการบริหารการออกแบบ โดย
อาจารย์ ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร ปี 2557

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 09.00-12.00 น.
ห้อง 601-602 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท

ลงทะเบียนได้ที่ : https://goo.gl/PXQvod

ผู้เข้าชม  1329