ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET Social Impact : Roundtable 2019

SET Social Impact : Roundtable 2019
ชื่อกิจกรรม :
SET Social Impact : Roundtable 2019
วันที่ :
24/01/2019
สถานที่ :
หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

               ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Social Enterprise และองค์กรพันธมิตร ร่วมประชุมระดมความเห็น ร่วมพัฒนาธุรกิจ สนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม และการพัฒนา Business models อีกทั้งได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรและแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์กับองค์กรอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมร่วมกัน

               ผู้ร่วมงานจะได้สิทธิในการสมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมความรู้ และโครงการที่น่าสนใจ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกหลายโครงการ ตลอดปี 2562 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

               ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 8.30-14.00 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

*** Click เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ : https://goo.gl/forms/0xpg0PKu4EXoHOo62 
*** (บริษัทละไม่เกิน 3 ท่าน) ***

ผู้เข้าชม  1363