บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

Eco One Day Camp กับ บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง

Eco One Day Camp กับ บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง
ชื่อกิจกรรม :
Eco One Day Camp กับ บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง
วันที่ :
26/10/2018
สถานที่ :
บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ตำบล/แขวง :
บ้านเก่า
อำเภอ/เขต :
พานทอง
จังหวัด :
ชลบุรี
รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ทีมงาน Green Style ร่วมกับ บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม Eco One Day Camp ขึ้นให้กับลูกหลานพนักงานอายุระหว่าง 6 – 10 ปี จำนวน 12 คน ได้ร่วมกันเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ รอบๆ ตัว ผ่านกิจกรรมสนุกๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ทั้งกิจกรรมจินตนาการใบไม้ ที่เป็นการให้เด็กๆ ได้วาดภาพสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการจินตนาการจากรูปร่างของใบไม้ กิจกรรมซ่อนพรางกลางไพร เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆ ได้ฝึกการสังเกตสัตว์จำลองในธรรมชาติในพื้นที่ป่าปลูกที่พนักงานบริษัทช่วยกันปลูก ซึ่งได้สอดแทรกเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่มีการพรางตัวเพื่อความอยู่รอด หาอาหาร และล่าเหยื่อ นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้เรียนรู้เรื่องราวของขยะ ประเภทของขยะ การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งในโรงเรียน บ้าน หรือชุมชนได้
วัยเด็ก เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ และวัยของการจดจำ การปลูกฝังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ และถูกต้องให้กับพวกเขา จะเป็นการช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นให้เด็กๆ ได้ดี เราเชื่อว่าเมื่อพวกเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม และโลกต่อไปได้

ผู้เข้าชม  654