บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานบางนา) : TOA (TGO 3/2564)

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานบางนา) : TOA (TGO 3/2564)
ชื่อกิจกรรม :
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานบางนา) : TOA (TGO 3/2564)
วันที่ :
27/05/2021
สถานที่ :
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานบางนา)
ตำบล/แขวง :
บางเสาธง
อำเภอ/เขต :
บางเสาธง
จังหวัด :
สมุทรปราการ
รายละเอียดกิจกรรม :

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานบางนา) : TOA  ได้ผ่านการทวนสอบ Carbon Footprint for Organization (Scope 1, 2 และ 3) #CFO ตามข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) -อบก. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ธันวาคม 2561) ​ ในการประชุมของคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่  3/2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  โดย บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลเพื่อขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) ให้กับ TGO ในครั้งนี้

นับได้ว่า TOA เป็นองค์กรต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร : CFO เพื่อนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อไป

กรีน สไตล์ จะมุ่งมั่นและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรของท่านลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม

 

#GreenStyle

#GreenStyleThailand

#CarbonFootprintforOrganization

ผู้เข้าชม  728