บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

การจัดงานอีเว้นท์อย่างยั่งยืนตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) / Green Style

การจัดงานอีเว้นท์อย่างยั่งยืนตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) / Green Style
ชื่อกิจกรรม :
การจัดงานอีเว้นท์อย่างยั่งยืนตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) / Green Style
วันที่ :
13/03/2019
สถานที่ :
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
ตำบล/แขวง :
คันนายาว
อำเภอ/เขต :
คันนายาว
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

การจัดงานอีเว้นท์อย่างยั่งยืน หมายถึงการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ที่มีการดำเนินการโดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมสุขภาพ สังคม และความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งครอบคลุมทุกด้านตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ตามหลักของสหประชาชาติ ทั้ง 17 ข้อ 

ผู้เข้าชม  3946