บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

โตโยต้า เข้าร่วมโครงการ Care the Bear จัดงานมอบรางวัลโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ 13

โตโยต้า เข้าร่วมโครงการ Care the Bear จัดงานมอบรางวัลโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ 13
ชื่อกิจกรรม :
โตโยต้า เข้าร่วมโครงการ Care the Bear จัดงานมอบรางวัลโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ 13
วันที่ :
09/03/2019 - 10/03/2019
สถานที่ :
Icon Siam
ตำบล/แขวง :
คลองสาน
อำเภอ/เขต :
คลองสาน
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

กิจกรรมงาน Event โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา Stop Global Warming ปีที่ 13 ของ Toyota จัดขึ้นที่ ICON SIAM เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562 ในงานมีกิจกรรม เสวนา DIY พร้อมของรางวัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีบ้านหิ่งห้อยมาให้เรียนรู้และชมกัน ซึ่งหิ่งห้อยนี้ถือเป็นชี้วัดทางชีวภาพ ซึ่งบ่งชี้ว่าคุณภาพน้ำบริเวณที่มีหิ่งห้อยอยู่นั้นมีคุณภาพในระดับดีมาก 

โดยงานอีเว้นท์ครั้งนี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Event) ตามมาตรฐานของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (ประเทศไทย) - อบก. และยังคำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งถือเป็นแบบอย่างในการจัดงานอีเว้นท์อย่างยั่งยืน (Sustainable Event) ซึ่งคำนึงถึงวัสดุตกแต่ง การจัดงาน ของรางวัล ป้ายและบอร์ดให้ความรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในงานนี้ ทาง กรีน สไตล์ ได้เป็นที่ปรึกษาในการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกและจัดทำให้เป็น Carbon Neutral Event รวมถึงประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามโครงการ Care the Bear ให้กับ Toyota 

ผู้เข้าชม  708