ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตรเข้มข้นพร้อมลงมือปฏิบัติจริง

หลักสูตรเข้มข้นพร้อมลงมือปฏิบัติจริง
ชื่อกิจกรรม :
หลักสูตรเข้มข้นพร้อมลงมือปฏิบัติจริง
วันที่ :
15/03/2019 - 30/03/2019
สถานที่ :
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

ข่าวดี สำหรับผู้ประกอบการ SE ทุกท่าน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

เชิญชวนผู้ประกอบการ SE สมัครเข้าอบรม หลักสูตรเข้มข้นพร้อมลงมือปฏิบัติจริง

"SET SE 102" ADVANCED PROGRAM ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่ความยั่งยืน  "สุดยอดความรู้ จาก 7 สุดยอดวิทยากรชั้นนำ"  คัดเลือกผู้เข้าอบรมจากใบสมัคร  

จำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น  ปิดรับสมัครวันที่ 30 มี.ค. 62 เวลา 24.00 น.

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ SE 102 ในระหว่างวันที่ 12 เม.ย. - 5 มิ.ย. 62 (8 ครั้ง).

Download ใบสมัคร: https://goo.gl/forms/AKs00GXRyiUYMgOj1

ผู้เข้าชม  4125