บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด และ Carbon Neutral Event บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด (TGO 3/2562)

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด  และ Carbon Neutral Event บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด  (TGO 3/2562)
ชื่อกิจกรรม :
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด และ Carbon Neutral Event บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด (TGO 3/2562)
วันที่ :
30/04/2019
สถานที่ :
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ตำบล/แขวง :
ทุ่งสองห้อง
อำเภอ/เขต :
หลักสี่
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้ประกาศผลการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนอย่างเป็นทางการ คาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร (CFO) และการจัดงานอีเว้นท์แบบไร้คาร์บอน (Carbon Neutral Event
1. บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) 
2. พิธีปิดโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 13 ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว โดย บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับรองฉลาก Carbon Neutral Event  รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ทั้งหมดจากการจัดงานครั้งนี้ถึง 46.4 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

ซึ่งทั้ง 2 งานนี้ บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้รับเป็นที่ปรึกษาในการจัดเก็บจัดทำข้อมูลและการจัดทำรายงานเพื่อขอการรับรองฉลากคาร์บอนดังกล่าว 

ผู้เข้าชม  1684