ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันงดใช้ถุงพลาสติกโลก

วันงดใช้ถุงพลาสติกโลก
ชื่อกิจกรรม :
วันงดใช้ถุงพลาสติกโลก
วันที่ :
03/07/2019
สถานที่ :
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
ผู้เข้าชม  898