ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชวนเยาวชนไทยประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

ชวนเยาวชนไทยประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22
ชื่อกิจกรรม :
ชวนเยาวชนไทยประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22
วันที่ :
13/08/2019 - 01/10/2019
สถานที่ :
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบล/แขวง :
ศาลายา
อำเภอ/เขต :
พุทธมณฑล
จังหวัด :
นครปฐม
รายละเอียดกิจกรรม :

“ชวนเยาวชนไทยประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ชวนเยาวชนไทยระดับประถมศึกษา-อุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานประกวดแสดงความสามารถทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและการขับร้องชิงรางวัลรวมกว่า 1.8 ล้านบาท เปิดรับผลงานถึง 1 ต.ค. นี้ รายละเอียด www.music.mahidol.ac.th/set

ผู้เข้าชม  1089