บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

หน่วยงานต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – อบก.

หน่วยงานต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – อบก.
ชื่อกิจกรรม :
หน่วยงานต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – อบก.
วันที่ :
19/09/2019
สถานที่ :
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ตำบล/แขวง :
ทุ่งสองห้อง
อำเภอ/เขต :
หลักสี่
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
ผู้เข้าชม  713