บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO ให้กับ SET และบริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ Carbon Neutral Event ให้กับ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) (TGO 5/2562)

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO ให้กับ SET และบริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ Carbon Neutral Event ให้กับ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)  (TGO 5/2562)
ชื่อกิจกรรม :
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO ให้กับ SET และบริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ Carbon Neutral Event ให้กับ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) (TGO 5/2562)
วันที่ :
19/09/2019
สถานที่ :
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ตำบล/แขวง :
ทุ่งสองห้อง
อำเภอ/เขต :
หลักสี่
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลเพื่อขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) รวมถึง Carbon Neutral Event หรือการจัดประชุม และอีเว้นท์แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ซึ่งได้รับการรับรองและผ่านการประเมินจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – อบก. ในการประชุมของคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นี้ ซึ่งมีการรับรองภายใต้การเป็นที่ปรึกษาของ บริษัท กรีน สไตล์ ทั้งหมด 5 รายการ ดังนี้

(1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO)
(2) บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในการขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO)
(3) บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ในการขอการรับรอง Carbon Neutral Event ในงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าไอซีที Commart Joy 2019
(4) สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ในการขอการรับรอง Carbon Neutral Event ในงานมหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 6 MAI FORUM 2019
(5) บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในการขอการรับรอง Carbon Neutral ขององค์กร

          ซึ่งทั้ง 4 หน่วยงาน ถือเป็นแบบอย่างและต้นแบบที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ตอบรับต่อนโยบายของประเทศไทยและของนานาชาติและโลกใบนี้ ในการมุ่งเป้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ของสหประชาชาติในข้อที่ 13 Climate Actionอย่างชัดเจน ซึ่งทั้ง 4 หน่วยงานจะได้รับใบประกาศอย่างเป็นทางการ จากท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 19 กันยายน 2562 นี้ กรีน สไตล์ จะมุ่งมั่นและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหน่วยงานและองค์กรของท่านลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้เข้าชม  1385