กิจกรรมเพื่อสังคม

Activity

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
ชื่อกิจกรรม :
มอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
วันที่ :
27/11/2019
สถานที่ :
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร
ตำบล/แขวง :
ดู่ทุ่ง
อำเภอ/เขต :
เมืองยโสธร
จังหวัด :
ยโสธร
รายละเอียดกิจกรรม :
ผู้เข้าชม  118