กิจกรรมเพื่อสังคม

Activity

ถุงผ้าลดโลกร้อน

ถุงผ้าลดโลกร้อน
ชื่อกิจกรรม :
ถุงผ้าลดโลกร้อน
วันที่ :
01/11/2019
สถานที่ :
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
ตำบล/แขวง :
ดู่ทุ่ง
อำเภอ/เขต :
เมืองยโสธร
จังหวัด :
ยโสธร
รายละเอียดกิจกรรม :
ผู้เข้าชม  65