ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“ Perks From Trash & Care The Whale”

 “ Perks From Trash & Care The Whale”
ชื่อกิจกรรม :
“ Perks From Trash & Care The Whale”
วันที่ :
28/10/2020
สถานที่ :
อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :
อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ร่วมกับ บมจ. เอส ซี จี แพ็คเก็จจิ้ง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึงปัญหาของปริมาณการใช้พลาสติก และกระดาษที่เพิ่มมากขึ้น  อันส่งผลกระทบต่อมลภาวะของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์เพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ภายใต้ชื่อกิจกรรม  “ Perks From Trash & Care The Whale” กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การสร้างความตระหนักให้กับผู้เช่าอาคารในการจัดการบริหารขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่ปล่อยสู่สาธารณะให้น้อยที่สุด  ซึ่งจะนำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะและใช้ประโยชน์สูงสุด  โดยมีคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมขึ้นเวทีพูดคุยถึงการสนับสนุนกิจกรรม 
 
 
#CaretheWhale 
#ขยะล่องหน
#กำจัดคำว่าขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด

ผู้เข้าชม  1010