บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมการตลาด The Farm 2020

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมการตลาด The Farm 2020
ชื่อกิจกรรม :
บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมการตลาด The Farm 2020
วันที่ :
03/11/2020 - 09/11/2020
สถานที่ :
เซ็นทรัลพลาซ่า อีสวิวล์
ตำบล/แขวง :
ลาดพร้าว
อำเภอ/เขต :
ลาดพร้าว
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้การพัฒนาร่วมกับชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมการตลาดเพื่อสุขภาพ ในงาน The Farm 2020 กับกลุ่ม CPN

ผู้เข้าชม  1124