อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์

มอแกนเกาะสุรินทร์ ผู้พิทักษ์มหาสมุทร

มอแกนเกาะสุรินทร์ ผู้พิทักษ์มหาสมุทร
ชื่อกิจกรรม :
มอแกนเกาะสุรินทร์ ผู้พิทักษ์มหาสมุทร
วันที่ :
01/11/2020 - 30/04/2021
สถานที่ :
หมู่บ้านมอแกน เกาะสุรินทร์
ตำบล/แขวง :
คุระ
อำเภอ/เขต :
คุระบุรี
จังหวัด :
พังงา
รายละเอียดกิจกรรม :

ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ปี ๒๕๖๓ ถึง ๒๕๖๔ กลุ่มมอแกน เกาะสุรินทร์ ร่วมกันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส สร้างอาชีพใหม่เพื่อสร้างรายได้หลังจากวิกฤตที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเกาะเป็นเวลานาน ถึงแม้ว่าจะไม่มากนัก แต่ก็ได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ ๆ ให้กับชุมชนของตนเองจึงร่วมกันออกเรือเก็บขยะที่ลอยมาติดอ่าวในเขตเกาะสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น ๖๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อนำส่งขายบนฝั่งซึ่งอยู่ห่างไกลจากเกาะ ประมาณ๖๐ กิโลเมตร และได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่ม เพื่อไม่ให้หายไปโดยนำเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเกาะมาล่องเรือ ก่าบาง (เรือบ้านของชาวมอแกน) ฟังเพลงมอแกน และเรียนรู้วิถีถิ่นดั้งเดิมของตนจากปราชญ์ชุมชน 

 

ช่วงนี้เป็นฤดูมรสุมของฝั่งอันดามัน ชุมชนไม่สามารถออกไปไหนได้ แต่ก็เฝ้ารอการกลับมาของนักท่องเที่ยว และ กิจกรรมเสริมอาชีพใหม่ ขยะล่องหน เพื่อต่อยอดให้ถึงต่อๆไปในอนาคต

ผู้เข้าชม  1182