ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม

Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม
ชื่อกิจกรรม :
Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม
วันที่ :
03/08/2021 - 01/01/2022
สถานที่ :
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :
SET Social Impact เชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค
จากผู้ประกอบการเพื่อสังคม (SE) ได้ที่ “Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม”
 
“Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม” ช่องทางการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก SE หรือ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม นักธุรกิจที่มีจุดยืนในการดำเนินธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์สินค้าจากผู้ประกอบการเพื่อสังคมมีเป้าหมายในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้แก่สังคม ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจเพื่อการพัฒนาชุมชน พัฒนาเกษตรกรรม แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือดูแลผู้เปราะบาง พัฒนาด้านการศึกษาและ ด้านสุขอนามัย
บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด หนึ่งในผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ได้เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในหลายพื้นที่ จนได้ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่ สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตราฐาน สำหรับผู้บริโภค
 
ร่วมเลือกซื้อสินค้าชุมชนของ บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด
ได้ที่ Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77583
 
ผู้เข้าชม  1040