บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO ให้กับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) : SICT (SEEN 3/2565)

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO ให้กับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) : SICT (SEEN 3/2565)
ชื่อกิจกรรม :
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO ให้กับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) : SICT (SEEN 3/2565)
วันที่ :
14/03/2022
สถานที่ :
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SICT)
ตำบล/แขวง :
ลาดยาว
อำเภอ/เขต :
จตุจักร
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) : SICT ได้ผ่านการทวนสอบ Carbon Footprint for Organization (Scope 1 และ 2) #CFO ตามข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) -อบก. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5, มกราคม 2564) จากหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา : SEEN  ซึ่งเป็นหน่วยงานทวนสอบก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) -อบก.

โดย บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลเพื่อขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) ให้กับบริษัท SICT ในครั้งนี้ และได้รับการรับรองผลการทวนสอบแล้วเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2565

กรีน สไตล์ จะมุ่งมั่นและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรของท่านลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม

 

#GreenStyle

#GreenStyleThailand

#CarbonFootprintforOrganization

ผู้เข้าชม  172