บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO ให้กับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) : SICT

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO ให้กับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) : SICT
ชื่อกิจกรรม :
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO ให้กับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) : SICT
วันที่ :
14/03/2022
สถานที่ :
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SICT)
ตำบล/แขวง :
ลาดยาว
อำเภอ/เขต :
จตุจักร
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลเพื่อขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) ให้กับบริษัท SICT โดยได้ผ่านการทวนสอบ Carbon Footprint for Organization #CFO จากหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา : SEEN และได้รับการรับรองผลการทวนสอบแล้วเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งนับได้ว่า บริษัท SICT เป็นองค์กรต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร : CFO เพื่อนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อไป

ผู้เข้าชม  75