บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานสำโรง) : TOA

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานสำโรง) : TOA
ชื่อกิจกรรม :
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานสำโรง) : TOA
วันที่ :
25/01/2022
สถานที่ :
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานสำโรง)
ตำบล/แขวง :
สำโรงใต้
อำเภอ/เขต :
พระประแดง
จังหวัด :
สมุทรปราการ
รายละเอียดกิจกรรม :

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลเพื่อขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) ให้กับบริษัท TOA ซึ่งได้รับการรับรองและผ่านการประเมินจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – อบก. ในการประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งนับได้ว่า บริษัท TOA เป็นองค์กรต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร : CFO เพื่อนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อไป 

ผู้เข้าชม  85