บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานสำโรง) : TOA (TGO 2/2565)

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานสำโรง) : TOA (TGO 2/2565)
ชื่อกิจกรรม :
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานสำโรง) : TOA (TGO 2/2565)
วันที่ :
25/01/2022
สถานที่ :
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานสำโรง)
ตำบล/แขวง :
สำโรงใต้
อำเภอ/เขต :
พระประแดง
จังหวัด :
สมุทรปราการ
รายละเอียดกิจกรรม :

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานสำโรง) : TOA  ได้ผ่านการทวนสอบ Carbon Footprint for Organization (Scope 1, 2 และ 3) #CFO ตามข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) -อบก. พิมพ์ครั้งที่ 7 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 มกราคม 2564) ​ ในการประชุมของคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่  2/2565 วันที่ 25 มกราคม 2565  โดย บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลเพื่อขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) ให้กับ TGO ในครั้งนี้

นับได้ว่า TOA เป็นองค์กรต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร : CFO เพื่อนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อไป

กรีน สไตล์ จะมุ่งมั่นและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรของท่านลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม

 

#GreenStyle

#GreenStyleThailand

#CarbonFootprintforOrganization

ผู้เข้าชม  218