บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ร่วมสนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับ "โอกาส" มีงานทำ

ร่วมสนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับ
ชื่อกิจกรรม :
ร่วมสนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับ "โอกาส" มีงานทำ
วันที่ :
22/03/2022 - 31/12/2023
สถานที่ :
บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
ตำบล/แขวง :
บางพูด
อำเภอ/เขต :
ปากเกร็ด
จังหวัด :
นนทบุรี
ผู้เข้าชม  649