บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด : SEN

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO  บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด : SEN
ชื่อกิจกรรม :
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด : SEN
วันที่ :
04/04/2022
สถานที่ :
บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด (สำนักงานสาขา เขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค)
ตำบล/แขวง :
มาบยางพร
อำเภอ/เขต :
ปลวกแดง
จังหวัด :
ระยอง
รายละเอียดกิจกรรม :

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลเพื่อขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด (สำนักงานสาขา เขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค) ซึ่งได้ผ่านการประเมินจากผู้ทวนสอบและได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – อบก. ในการประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25/03/2565 ที่ผ่านมา ซึ่งนับได้ว่า บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด เป็นองค์กรต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร : CFO เพื่อนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อไป 

ผู้เข้าชม  66