บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด : SEN (TGO 3/2565)

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO  บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด : SEN (TGO 3/2565)
ชื่อกิจกรรม :
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด : SEN (TGO 3/2565)
วันที่ :
04/04/2022
สถานที่ :
บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด (สำนักงานสาขา เขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค)
ตำบล/แขวง :
มาบยางพร
อำเภอ/เขต :
ปลวกแดง
จังหวัด :
ระยอง
รายละเอียดกิจกรรม :

บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด : SEN (สำนักงานสาขา เขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค) ได้ผ่านการทวนสอบ Carbon Footprint for Organization (Scope 1, 2 และ 3) #CFO ตามข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) -อบก. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 มกราคม 2564) ​ ในการประชุมของคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25/03/2565 โดย บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลเพื่อขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) ให้กับ SEN ในครั้งนี้

ซึ่งนับได้ว่า บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด เป็นองค์กรต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร : CFO เพื่อนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อไป 

#GreenStyle

#GreenStyleThailand

#CarbonFootprintforOrganization

ผู้เข้าชม  239