บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO และ Carbon Neutral Organization ให้กับ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) : AddTech Hub (TGO 3/2565)

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO และ Carbon Neutral Organization  ให้กับ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) : AddTech Hub  (TGO 3/2565)
ชื่อกิจกรรม :
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO และ Carbon Neutral Organization ให้กับ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) : AddTech Hub (TGO 3/2565)
วันที่ :
04/04/2022
สถานที่ :
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
ตำบล/แขวง :
บางตลาด
อำเภอ/เขต :
ปากเกร็ด
จังหวัด :
นนทบุรี
รายละเอียดกิจกรรม :

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) ได้ผ่านการพิจารณาการรับรอง #CFO  (Scope1, 2 และ 3) และ #CarbonNeutralOrganization จาก TGO  ซึ่งนับได้ว่าเป็นองค์กรต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร : CFO และได้ทำการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจึงถือว่าบริษัท AddTech Hub เป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ : Carbon Neutral Organization และได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – อบก.

โดยครั้งนี้ บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลเพื่อขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) และ Carbon Neutral Organization ซึ่งได้รับการรับรองและผ่านการประเมินจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – อบก. ในการประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25/03/2565 ที่ผ่านมา

กรีน สไตล์ จะมุ่งมั่นและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรของท่านลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม

 

#GreenStyle

#GreenStyleThailand

#CarbonFootprintforOrganization

ผู้เข้าชม  200