บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO ให้กับ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) : SMD (SEEN 9/2565)

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO ให้กับ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) : SMD (SEEN 9/2565)
ชื่อกิจกรรม :
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO ให้กับ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) : SMD (SEEN 9/2565)
วันที่ :
02/09/2022
สถานที่ :
บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่, สำนักงานสาขา 1, 2 และ 5)
ตำบล/แขวง :
บางรักใหญ่
อำเภอ/เขต :
บางบัวทอง
จังหวัด :
นนทบุรี
รายละเอียดกิจกรรม :

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่, สำนักงานสาขา 1, 2 และ 5) ได้ผ่านการทวนสอบ Carbon Footprint for Organization (Scope 1 และ 2) #CFO ตามข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) -อบก. พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 กรกฎาคม 2565) จากหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา : SEEN  ซึ่งเป็นหน่วยงานทวนสอบก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) -อบก.

โดย บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลเพื่อขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) ให้กับบริษัท SMD ในครั้งนี้ และได้รับการรับรองผลการทวนสอบแล้วเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

กรีน สไตล์ จะมุ่งมั่นและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรของท่านลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม

#GreenStyle

#GreenStyleThailand

#CarbonFootprintforOrganization

ผู้เข้าชม  49