บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO ให้กับ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) : LPN (TGO 5/2565)

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO ให้กับ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) : LPN (TGO 5/2565)
ชื่อกิจกรรม :
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา CFO ให้กับ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) : LPN (TGO 5/2565)
วันที่ :
26/07/2022
สถานที่ :
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตำบล/แขวง :
ทุ่งมหาเมฆ
อำเภอ/เขต :
สาทร
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) : LPN  ได้ผ่านการทวนสอบ Carbon Footprint for Organization (Scope 1, 2 และ 3) #CFO ตามข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) -อบก. พิมพ์ครั้งที่ 7 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 มกราคม 2564) ​ ในการประชุมของคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 26/07/2565  โดย บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลเพื่อขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) ให้กับ LPN ในครั้งนี้

นับได้ว่า LPN เป็นองค์กรต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร : CFO เพื่อนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อไป

กรีน สไตล์ จะมุ่งมั่นและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรของท่านลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม

 

#GreenStyle

#GreenStyleThailand

#CarbonFootprintforOrganization

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/inform/ts_6977c0b8d5.pdf

ผู้เข้าชม  45