ไร่ปลูกฝันปันรัก

กิจกรรม open Farm ครั้งที่ 1

กิจกรรม open Farm ครั้งที่ 1
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม open Farm ครั้งที่ 1
วันที่ :
10/11/2022
สถานที่ :
ไร่ปลูกฝันปันรัก
ตำบล/แขวง :
คูขวาง
อำเภอ/เขต :
ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด :
ปทุมธานี
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 4 ตุลาคม  2565 เป็นครั้งแรกที่ไร่ปลูกฝันปันรัก เปิดไร่ เปิดฟาร์มให้แขกรับเชิญเข้ามาสัมผัส การดำเนินการปลูกพืชแลลอินทรีย์ ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 4 ฐาน เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช และสนับสนุนงานของมูลนิธิวีแชร์

มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 10 ท่าน ผู้ป่วยจิตเวช และผู้มีประสบการณืทางจิตเวช 2 ท่าน

ผู้เข้าชม  337