ท่องเที่ยวชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จ. เชียงใหม่ Tl : 0628595241 LINE ID : nat.nsk

ท่องเที่ยวชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จ. เชียงใหม่ Tl : 0628595241 LINE ID : nat.nsk
ชื่อกิจกรรม :
ท่องเที่ยวชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จ. เชียงใหม่ Tl : 0628595241 LINE ID : nat.nsk
วันที่ :
23/02/2023 - 23/02/2024
สถานที่ :
ท่องเที่ยวชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จ. เชียงใหม่
ตำบล/แขวง :
ลวงเหนือ
อำเภอ/เขต :
ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
เชียงใหม่
รายละเอียดกิจกรรม :

ไฮไลต์กิจกรรมในชุมชน

 
  • ชมพิพิธภัณฑ์ไตลื้อ
  • ทำลูกประคบจากผงถ่าน
  • ผลิตตุ๊กตาไม้ “พญาลวง”
ผู้เข้าชม  185