บริษัท บ้านคนพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสัมคม จำกัด (BKSSE)

บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสัมคม จำกัด (BKSSE)
ชื่อกิจกรรม :
บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสัมคม จำกัด (BKSSE)
วันที่ :
01/03/2022 - 31/12/2023
สถานที่ :
บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสัมคม จำกัด
ตำบล/แขวง :
บ่อวิน
อำเภอ/เขต :
ศรีราชา
จังหวัด :
ชลบุรี
รายละเอียดกิจกรรม :

บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสัมคม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  โดยที่บริษัท BKSSE มีวัตถุประสงค์ในการช่วยหาแหล่งกระจายจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีหลากหลายทั้งในท้องตลาดภายในและต่างประเทศ ซึ่งทางบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์คือ การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาส และแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกพิการ โดยมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน พร้อมปันกําไรคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำแนกออกเป็น 6 ประเภทหลัก ๆ โดยแบ่งออกเป็น

1) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร

2) กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง   

4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 

5) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของกำนัลและของสมนาคุณ

 

ปัจจุบันมีผู้ให้การสนับสนุนทางบริษัท BKSSE หลายราย อาทิ 7-Eleven โสภณซุปเปอร์ บ่อทองบุรี และตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา ที่เอื้อเฟื้อพื้นที่ให้บริษัทฯในการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า นอกเหนือจากนี้ยังสามารถสนับสนุนบริษัท BKSSE ในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ

Facebook: บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสัมคม

Line Official: @901kpfyl

อีเมลล์: bksse.info@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: 061-624-1936 หรือ 061-635-1440

 

 

 

 

ผู้เข้าชม  729