บริษัท แบ่ง-ปัน-ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

สวส. เยี่ยมชมกิจการ และแลกเปลี่ยนข้อมูล การขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม แบ่ง - ปัน - ให้

สวส. เยี่ยมชมกิจการ และแลกเปลี่ยนข้อมูล การขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม แบ่ง - ปัน - ให้
ชื่อกิจกรรม :
สวส. เยี่ยมชมกิจการ และแลกเปลี่ยนข้อมูล การขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม แบ่ง - ปัน - ให้
วันที่ :
23/03/2023
สถานที่ :
สำนักงานใหญ่ บริษํท แบ่ง - ปัน - ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ตำบล/แขวง :
นาดี
อำเภอ/เขต :
เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด :
สมุทรสาคร
ผู้เข้าชม  491