ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SE101: 1. Introduction to Social Innovation/Socialerprise

SE101: 1. Introduction to Social Innovation/Socialerprise
ชื่อกิจกรรม :
SE101: 1. Introduction to Social Innovation/Socialerprise
วันที่ :
03/07/2016
สถานที่ :
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

ผู้เข้าชม  1248