SE-SET (สำหรับใส่กิจกรรม ImapctCreator เท่านั้น)

งานประกาศความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน

งานประกาศความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
ชื่อกิจกรรม :
งานประกาศความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
วันที่ :
21/07/2016
สถานที่ :
หอประชุม ศ. สังเวียน อินทรชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

09.00 – 09.30             ลงทะเบียน

09.30 – 09.40             พิธีกรกล่าวต้อนรับ

09.40 – 09.50             ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. แนะนำโครงการ

09.50 – 10.35             ช่วงรายการ  พลังคนพิการ บันดาลใจ

10.35 – 11.15             ช่วงรายการ  บริษัทนับร้อย เชื่อมโอกาสสู่คนพิการนับพัน

11.15 – 11.35             ภาคเอกชนประกาศความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อน สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา

11.35 – 12.00             ประธานในพิธีขึ้นกล่าวนำการขับเคลื่อนสานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา

                                     - พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.กระทรวงแรงงาน

                                     - พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

12.00 – 12.15             ถ่ายภาพร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม / จบพิธีการ

ผู้เข้าชม  1112