ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SE101: 5. ROI and Financial Models for Social Enterprise

SE101: 5. ROI and Financial Models for Social Enterprise
ชื่อกิจกรรม :
SE101: 5. ROI and Financial Models for Social Enterprise
วันที่ :
18/09/2016
สถานที่ :
SET Tower B 702-703
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :

ผู้เข้าชม  1525