ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

workshop SE101: 7. Social Impact Assessment ได้ย้ายมาจัดในวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย.59

workshop SE101: 7. Social Impact Assessment  ได้ย้ายมาจัดในวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย.59
ชื่อกิจกรรม :
workshop SE101: 7. Social Impact Assessment ได้ย้ายมาจัดในวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย.59
วันที่ :
20/11/2016
สถานที่ :
SET Tower B 601 - 602
ตำบล/แขวง :
ดินแดง
อำเภอ/เขต :
ดินแดง
จังหวัด :
กรุงเทพฯ
รายละเอียดกิจกรรม :ผู้เข้าชม  1627